Du betaler udelukkende for den faktiske ydelse!


Afregning sker efter tidsforbrug og til fast timepris.


Du slipper for at bekymre dig om medarbejders: 


  • Sygdom
  • Barsel
  • Feriepenge
  • Pension
  • A-skat og AM
  • Forsikring
  • Søgnehelligdagsbetaling
  • Spildtid


 Polaritetshuset 

                                          - din freelance bogholder

Vær ajour regnskabsmæssigt og administrativt

med Polaritetshuset som samarbejdspartner